Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a www.gorogoliva.hu üzemeltetője a BNHB Kft. (4033 Debrecen, Szikszai u. 12., Adószám: 24959582-1-09) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket.
A jelen szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére, lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem)
A BNHB Kft. a 1992. évi LXIII. törvény rendelkezése szerint jár el, mely kimondja a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát. Az oldal használata során tudomására jutott adatokat e törvény rendelkezései szerint kezeljük.
Amennyiben az Ügyfél megadja személyes adatait, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a BNHB Kft. nyilván tartsa és kezelje ezeket az adatokat. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább. Ez alól kivétel a velünk együttműködő cégek.

Személyes adatok köre
1.1 A regisztráció során az alábbi adatok megadására van szükség:
Email cím:  A megrendelés utáni értesítők, a szolgáltatással kapcsolatosan értesítők a megadott e-mail címre kerülnek kiküldésre
Felhasználónév : Az oldalra történő regisztrációhoz szükséges

1.2 Vásárlás során megadandó adatok:
Érintett teljes neve: a megrendelés teljesítésének érdekében kötelező megadni.
Érintett címe/számlázási címe:  a megrendelés teljesítésének érdekében kötelező megadni.
Érintett e-mail címe: a megrendelés utáni értesítők, a szolgáltatással kapcsolatosan értesítők a megadott e-mail címre kerülnek kiküldésre
Érintett telefonszáma: a megrendelés átvételénél a futárszolgálatnak van rá szüksége
Megrendelés időpontja: a későbbi adatkezelés jogszerűségének bizonyítása miatt

1.3 Hírlevél feliratkozás során megadandó adatok:
Email cím

Az adatkezelő weboldalán történő megrendelésével, illetve a regisztrációkor bejelölt hírlevél küldéssel, ÁSZF elfogadásával, és az e-mail cím megadásával hozzájárul az Érintett ahhoz, hogy a megadott e-mail hírlevél formájában e-mailt küldhet. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, Az adatokat mindaddig kezeli az adatkezelő, ameddig azok törlését az Érintett nem kéri.

1.4 Cookie/Sütik

A http-süti egy információcsomag, melyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküldi a szervernek, minden a szerver felé irányított kérés alkalmával.
A süti bármikor törölhető a böngészőben lévő sütik törlése gombbal. További információ a süti kezelési szabályzatban olvasható.

1.5 Az adatokat megismerő személyek köre:
BNHB Kft. (4033 Debrecen, Szikszai u. 12., weboldal tulajdonosa, üzemeltetője)
Emese-Soft Kft. (4033 Debrecen, Szikszai u. 12., adatkezelő)
Fürgefutár futárszolgálat (1077 Budapest, Wesselényi u. 28., futárszolgálat)
DPD futárszolgálat ( DPD Depó 1639 (HU – 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.)
GLS Hungary Csomag- Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa út 2., futárszolgálat)

  • 1.6 Az adatokat még a további célokra használjuk fel:
  • regisztráció
  • statisztikák összeállítása
  • vevői szokások
  • tájékoztatás új termékről
  • megrendelések lebonyolítása
  • reklamációka, panaszok kezelése
  • nyereményjátékok

1.7 Adatok tárolási ideje
Az adatait korlátlan ideig tároljuk. Adatai tárolására azért van szükség, mert a sikeres megrendeléshez és egy esetleges új rendelés leadásakor elengedhetetlenek az adatai. Bármikor kérheti emailben a support@steadyjax.hu címre küldött levelében az adatai törlését, módosítását, helyesbítését. Bármikor kérhet tájékoztatást az ÁSZF-ben meghatározott módon.
A regisztráció, vásárlás során megadott adatokat titkosan kezeljük. Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy adatait felhasználjuk, átadjuk a fentebb felsorolt cégek részére. Ön jelezheti a support@steadyjax.hu email címen, hogy adatait, megrendeléseit véglegesen töröljük a rendszerből.
Az ügyfél bármikor módosíthatja adatait és bármikor kérhet tájékoztatást az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Az adatkezelő elérhetőségei:
Név: Emese-Soft Kft.
Székhely: 4033 Debrecen, Szikszai u. 12.
Email: support@steadyjax.hu

1.8 Jogorvoslat
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391 1400

1.9 A Vásárlók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatás: A regisztráció és vásárlás során Ön elfogadja, hogy mely adatait fogjuk kezelni. Lásd jelenlegi dokumentum.
Hozzáférés: Ön bármikor kérhet tájékoztatást, hogy történik e Önre vonatkozó adatkezelés és mely adatait kezeljük.
Adatok helyesbítése: Ön jelezheti, hogy az adatai pontatlanok, kérheti azok módosítását
Adatok törlése: Ön kérheti adatainak törlését. Ha az adatai harmadik fél számára is nyilvánosak, akkor cégünk értesíti a harmadik felet, hogy töröljék adatait az adatbázisból.
Adathordozhatóság: Ön kérheti, hogy adatait géppel olvasható formátumban (pdf fájl) megkapja és egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelegge miatt kerül sor.
Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az adatvédelmi nyilatkozatot a következő linken töltheti le:  Adatvédelmi nyilatkozat-Görög Olíva-2018